Үйл ажиллагаа, маркетинг, хүлээн авалт хариуцсан захирал

Бизнесийн удирдлага болон маркетингийн чиглэлээр бакалавараас дээш зэргээр төгссөн.

Мэргэжлээрээ 5 аас доошгүй жил ажилласан ажлын туршлагатай

Удирдан зохион байгуулах чадвартай, бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан орлогыг нэмэгдүүлэн,  үйл ажиллагаанд нийцсэн стандарт дүрэм журмуудыг боловсруулах, хүлээн авалтыг дээд хэмжээнд зохион байгуулах авъяастай 

Үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын өөрчлөлт, өрсөлдөгч болон хэрэглэгчдийн өөрчлөлтөнд уялдуулан, зах зээлээ мэдрэн шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг шинэчлэх, санал оруулах

Үйлчлүүлэгчдэд мэргэжлийн өндөр түвшний, соёлч боловсон үйлчилгээг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах