Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Ерөнхий менежер

Нью Тур Сафарис ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Ерөнхий менежер

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Нью Тур Сафарис ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт