Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Ай Ти инженер ажилд авна.

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-04-19

Анкет бөглөх

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллгааны газрын захирал

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Хуульч

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Нягтлан бодогч

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Ай Ти инженер ажилд авна.

Огноо:2018-04-09 - 2018-04-19

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Мэдээллийн технологи

Ажлын байр:Гадаад харилцаа, хамтын ажиллгааны газрын захирал

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Хуульч

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Нягтлан бодогч

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Санхүү/ Хангамж