Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Борлуулалтын ажилтан

Интер Стандарт Нефт ХХК

2017-03-31

2017-01-01

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Борлуулалтын ажилтан

Огноо:2017-03-31 - 2017-01-01

Компани:Интер Стандарт Нефт ХХК

Алба/Нэгж:Санхүү/ Хангамж