Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Үйл ажиллагаа, маркетинг, хүлээн авалт хариуцсан захирал

Нью Тур ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Үйл ажиллагаа, маркетинг, хүлээн авалт хариуцсан захирал

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани: Нью Тур ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт