Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Бизнес хөгжлийн менежер

Мон Аналитик ХХК

2017-03-31

2017-04-26

Анкет бөглөх

Манайд ажилласнаар

ММДС ХХК

2017-04-18

2017-04-18

Анкет бөглөх

Үйл ажиллагаа, маркетинг, хүлээн авалт хариуцсан захирал

Нью Тур ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ерөнхий менежер

Нью Тур Сафарис ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллгааны газрын захирал

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Хуульч

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Бизнес хөгжлийн менежер

Огноо:2017-03-31 - 2017-04-26

Компани:Мон Аналитик ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Манайд ажилласнаар

Огноо:2017-04-18 - 2017-04-18

Компани:ММДС ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Үйл ажиллагаа, маркетинг, хүлээн авалт хариуцсан захирал

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани: Нью Тур ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Ерөнхий менежер

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Нью Тур Сафарис ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Гадаад харилцаа, хамтын ажиллгааны газрын захирал

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Хуульч

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт