Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Компани Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Анкет

Борлуулалтын ажилтан

Интер Стандарт Нефт ХХК

2017-03-31

2017-01-01

Анкет бөглөх

Нягтлан бодогч

Сод Монгол Групп ХХК

2018-04-09

2018-05-09

Анкет бөглөх

Ажлын байр:Борлуулалтын ажилтан

Огноо:2017-03-31 - 2017-01-01

Компани:Интер Стандарт Нефт ХХК

Алба/Нэгж:Санхүү/ Хангамж

Ажлын байр:Нягтлан бодогч

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Сод Монгол Групп ХХК

Алба/Нэгж:Санхүү/ Хангамж