Нээлттэй ажлын байр

Ерөнхий менежер

Огноо:2018-04-09 - 2018-05-09

Компани:Нью Тур Сафарис ХХК

Алба/Нэгж:Маркетинг/ Борлуулалт

Ажлын байр:Нью Тур Сафарис ХХК

- Бизнесийн удирдлага болон маркетингийн чиглэлээр бакалавраас дээш зэрэгтэй. 

- Удирдах албан тушаалд 5-аас доошгүй жил ажилласан ажлын туршлагатай.

 Koмпанийн бизнесийн стратеги ,зорилго зорилтын дагуу бодлого тодорхойлон , үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

-  Компанид хэрэгжүүлж байгаа төслийн цаг хугацаа, чанарын өндөр бүтээмжтэй гүйцэтгэхэд ерөнхий менежерийн  зүгээс бүх ажилчдыг өдөр тутмын удирдлагаар шуурхай хангаж ажиллах

Компаний өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай хүн, хүч,техник тоног төхөөрөмжийн нөөцийг зохистой бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, үр дүнд хүргэх, хүн хүч техникийн аюулгүй байдлыг чанарын стандартын дагуу хангах 

- Бизнесийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд шинэ санал санаачлага гаргах

- Чанарын удирдлага, байгууллагын дотоод процессийг тасралтгүй сайжруулан ажиллах 

- Монгол Улсын хууль тогтоомж, болон бусад эрх зүйн акт, компанийн дүрэм, журмыг мөрдөх, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүрэг, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах 

Анкет бөглөх